O nás

O nás

Spoločnosť AZ-Transport, s.r.o. bola založená za účelom poskytovania služieb v nákladnej medzinárodnej doprave s vozidlami nad 3,5 tony na tej najvyššej možnej úrovni. Tomu sme prispôsobili aj stratégiu našej spoločnosti.

Našou primárnou službou je preprava tovaru. Teda dostať tovar presne tam kam zákazník požaduje a v stanovenom čase a tým chceme dosiahnuť spokojnosť u našich zákazníkov. No prvým a veľmi dôležitým krokom k tomuto úspechu je spokojnosť našich zamestnancov. Nevieme si predstaviť, ako by bolo možné dosiahnuť spokojnosť zákazníkov, pokiaľ sú zákazníci v kontakte s nespokojnými zamestnancami. Ideálny stav pre spoločnosť je, aby boli spokojní obaja: zákazník aj zamestnanec.